ŠTA JE SAJBER OSIGURANJE I ŠTA JE VAŽNO DA ZNATE?
korisne informacije o sajber osiguranju
SYBER OSIGURANJE, POLISA SAJBER OSIGURANJA, sajber osiguranje
1328
post-template-default,single,single-post,postid-1328,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

ŠTA JE SAJBER OSIGURANJE I ŠTA JE VAŽNO DA ZNATE?

syber osiguranje

ŠTA JE SAJBER OSIGURANJE I ŠTA JE VAŽNO DA ZNATE?

U svetu koji je sve više digitalizovan, sajber bezbednost postaje ključna komponenta zaštite kako pojedinaca, tako i kompanija. Međutim, bez obzira na sve preventivne mere koje preduzimamo, napadi i pretnje su neizbežni. Upravo zato, sajber osiguranje postaje sve važnija polisa koju preduzeća razmatraju. Ali šta zapravo podrazumeva sajber osiguranje i kako može da zaštiti vašu organizaciju? U ovom članku ćemo razmotriti osnove sajber osiguranja, ključne aspekte koje treba uzeti u obzir prilikom odabira polise, kao i zašto je važno da budete informisani o svim njenim aspektima.

Cyber osiguranje: Bezbednost Poslovanja

Cyber osiguranje predstavlja ključni aspekt u očuvanju stabilnosti poslovanja u današnjem digitalnom dobu, gde su sajber napadi i hakerske pretnje postale neizbežna realnost. Ova vrsta osiguranja ne treba shvatiti kao instant rešenje za sva sajber-sigurnosna pitanja, jer niti može niti će sprečiti svaki mogući sajber napad. Umesto toga, polisa sajber osiguranja igra ključnu ulogu u minimiziranju posledica potencijalnih “remetača” poslovanja tokom sajber incidenata. Essencijalno, sajber osiguranje je ugovor između osiguravajuće kuće i kompanije, sklopljen s namerom da se kompanija što efikasnije zaštiti od potencijalnih gubitaka koji mogu nastati usled računarskih ili mrežnih incidenata. Važno je shvatiti da polisa sajber osiguranja ne može eliminisati sam rizik od napada, već da pruža podršku u procesu oporavka nakon što do napada dođe. Ipak, postoji niz stvari koje sajber osiguranje ne može zaštititi, te je ključno da kompanija koja ugovara ovu vrstu osiguranja razume precizno šta je obuhvaćeno polisom i, podjednako važno, šta nije. Važno je napomenuti da odgovornost za sajber sigurnost kompanije ostaje na samoj kompaniji, a ne prelazi na osiguravača putem polise sajber osiguranja. Ovo naglašava neophodnost internog angažovanja i posvećenosti očuvanju sajber bezbednosti.

Za koga je sajber osiguranje neophodno?

U eri digitalizacije, mnoge organizacije postaju sve ranjivije na sajber pretnje. Sajber osiguranje nije luksuz, već neophodnost, a posebno je korisno za:
 1. Kompanije s Internet Prisustvom: Bilo da imate online prodavnicu, web sajt ili koristite cloud usluge, svaki vid online prisustva izlaže vas potencijalnim sajber rizicima.
 2. Firme s Elektronskim Podacima: Svaka organizacija koja skladišti ili obrađuje elektronske podatke trebala bi razmotriti osiguranje. To mogu biti podaci o klijentima, finansijski izveštaji ili drugi osetljivi podaci koji predstavljaju metu za sajber napade.
 3. Kompanije zavisne od Tehnologije: Ako vaše poslovanje zavisi od softverskih rešenja, IoT uređaja ili drugih tehnoloških alata, rizik od prekida rada ili sajber napada može biti veći.
 4. Organizacije s Osetljivim Informacijama: Bilo da se radi o intelektualnom vlasništvu, finansijskim podacima ili drugim osetljivim informacijama, kompanije čija je osnovna vrednost u informacijama trebaju osiguranje da bi zaštitile svoju imovinu i reputaciju.
 5. Kompanije koje Se Bave Visokim Transakcijama: Ako vaša firma često obavlja visoke finansijske transakcije, postoji veći rizik da budete meta za napade poput preuzimanja mreže i zahteva za otkupninom.
Uzimajući u obzir sve navedeno, jasno je da sajber osiguranje nije samo za velike korporacije ili tehnološke gigante. Svaka organizacija, bez obzira na veličinu ili industriju, koja koristi tehnologiju u svom poslovanju treba da razmotri ovo osiguranje kao ključnu komponentu svoje bezbednosne strategije.

Vrste Napada koji Iziskuju Sajber Osiguranje

Sajber osiguranje pruža zaštitu od raznovrsnih napada, a neki od najčešćih koji rezultiraju zahtevima za ovu vrstu osiguranja su:
 1. Ransomware Napadi:
  • Šta su?: Ransomware je zlonamerni softver koji inficira računar ili mrežu, ograničavajući pristup podacima i zahtevajući otkupninu za njihovo otključavanje.
  • Primer u Srbiji: Grad Novi Sad je jedan od primera gde je informacioni sistem bio meta ransomware napada, što ilustruje stvarnu pretnju po organizacije.
 2. Napadi Prevara sa Prenosom Sredstava:
  • Šta su?: Ovi napadi omogućavaju napadaču da koristi ukradene bankovne podatke za prenos sredstava sa ciljanog bankovnog računa.
  • Rizik i Brza Reakcija: Žrtve često uoče ovakve napade tek nakon što su sredstva već preneta, što naglašava hitnost brze reakcije i potrebu za finansijskom zaštitom.
 3. Prevara E-pošte Poslovnih Aktivnosti:
  • Šta je?: Phishing prevare su finansijski štetne pretnje gde se sajber kriminalci predstavljaju kao pouzdani kontakti (izvršni direktori, dobavljači) kako bi prevarili ljude u proceduru plaćanja.
  • Svest i Prevencija: S obzirom na to da mnogi oslanjaju na e-poštu u poslovnim aktivnostima, svest o ovakvim prevarama i preventivne mere postaju ključne.
Ove vrste napada ne samo da mogu naneti direktne finansijske štete organizacijama već i ozbiljno ugroziti njihovu reputaciju. Sajber osiguranje je osmišljeno da pokrije troškove i posledice ovakvih incidenata, pomažući organizacijama da se nose s nepredviđenim sajber pretnjama i minimaliziraju negativne posledice.

Cena?

Cena sajber osiguranja može varirati znatno u zavisnosti od specifičnih okolnosti svake organizacije. Evo nekoliko ključnih faktora koji utiču na cenu:
 1. Obim Poslovanja i Prihodi: Veće kompanije koje generišu veće prihode mogu očekivati da plate više zbog potencijalnih većih gubitaka u slučaju sajber incidenta.
 2. Industrija: Kao što ste pomenuli, određene industrije, poput zdravstva i finansija, koje rukuju osetljivim podacima, mogu očekivati više premije zbog povećanog rizika.
 3. Istorijski Sajber Incidenti: Kompanije koje su pretrpele sajber napade u prošlosti ili su imali ranije kompromise podataka mogu očekivati da plate više zbog većeg percepiranog rizika.
 4. Sajber Bezbednosne Mere: Kompanije koje imaju snažne sajber bezbednosne protokole, redovne revizije i investicije u obuku zaposlenih mogu očekivati da imaju niže premije jer se smatraju manje rizičnim.
 5. Vrsta Podataka: Ako kompanija čuva veoma osetljive podatke, poput medicinskih informacija, kreditnih kartica ili drugih finansijskih informacija, može se smatrati većim rizikom.
 6. Mrežna Infrastruktura: Kompleksnost i bezbednost mrežne infrastrukture takođe mogu uticati na cenu. Kompanije s modernizovanim, bezbednim mrežama mogu imati niže premije.
 7. Geografska Lokacija: Neki regioni ili države mogu imati više rizika od drugih zbog lokalnih sajber pretnji ili zakonodavnih okvira.
 8. Ponuđene Pokrivenosti: Različite polise sajber osiguranja nude različite nivoe pokrivenosti i mogućnosti, pa premija može zavisiti od specifičnih uslova i opcija koje kompanija odabere.
Uzimajući u obzir sve ove faktore, preporučuje se da kompanije pažljivo procene svoje potrebe, rizike i budžet kako bi pronašle polisu sajber osiguranja koja najbolje odgovara njihovim specifičnim okolnostima.

Šta pokriva polisa syber osiguranja?

Sajber osiguranje pruža zaštitu od širokog spektra sajber pretnji i incidenata. Evo nekih ključnih tačaka koje sajber osiguranje obično pokriva:
 1. Troškovi Sistemskog Napada: To uključuje troškove za povraćaj podataka, sistemsku forenziku, i popravku oštećenih sistema.
 2. Troškovi Pravne Odbrane: Ako kompanija bude tužena zbog sajber napada ili ako je potrebna pravna pomoć za bilo koji aspekt incidenata, osiguranje može pokriti ove troškove.
 3. Naknade za Kupce: Ako je sajber napad rezultirao kompromitovanjem osetljivih informacija klijenata, osiguranje može pokriti troškove obaveštavanja klijenata, kreditnog monitoringa i drugih mera koje su potrebne da bi se zadovoljile zakonske obaveze.
 4. Otkupnina za Ransomware: Kao što ste pomenuli, neke polise mogu pokriti troškove otkupa ako se odlučite da platite otkupninu. Međutim, ovo je kontroverzna tačka i mnoge osiguravajuće kompanije to ne preporučuju jer može podstaći dalje napade.
 5. Poslovni Prekid: Ako je sajber napad rezultirao prekidom poslovanja, osiguranje može pokriti gubitak profita ili dodatne troškove koje kompanija pretrpi zbog prekida.
 6. Reputacioni Troškovi: Neki planovi osiguranja pokrivaju i troškove za obnavljanje reputacije kompanije nakon sajber incidenta, što može uključivati PR kampanje, konsultacije s ekspertima za krizno komuniciranje i druge slične aktivnosti.
Važno je napomenuti da precizne stavke pokrića mogu varirati između različitih osiguravajućih društava i polisa. Pre nego što se odlučite za određeni plan sajber osiguranja, važno je pažljivo pročitati uslove pokrića, razgovarati s osiguravajućom kućom i, po potrebi, konsultovati se s ekspertima iz oblasti sajber bezbednosti kako biste bili sigurni da ste adekvatno zaštićeni od potencijalnih rizika.

Šta nije prekriveno sajber osiguranjem?

Tačno je da, iako sajber osiguranje pruža značajnu zaštitu, postoje određeni aspekti rizika koji nisu pokriveni. Evo nekoliko ključnih tačaka o tome šta često nije obuhvaćeno sajber osiguranjem:
 1. Gubitak intelektualne svojine: Ako sajber napad rezultira krađom ili oštećenjem intelektualne svojine kompanije, to obično nije obuhvaćeno standardnom sajber polisom. Ovo može uključivati krađu autorskih prava, patenata, poslovnih tajni i drugih oblika intelektualne svojine.
 2. Reputacioni troškovi: Dok su neki aspekti reputacionih troškova možda pokriveni (kao što je obaveštavanje klijenata), šire reputacione štete koje kompanija pretrpi zbog napada (kao što su dugoročni gubitak klijenata, smanjenje tržišnog udela ili smanjenje vrednosti deonica) često nisu obuhvaćeni.
 3. Neizravne finansijske posledice: Dok sajber osiguranje može pokriti direktnu finansijsku štetu koja proizlazi iz napada, ne pokriva indirektne posledice koje mogu nastati kao posledica opšteg pada poslovanja ili gubitka poverenja investitora.
 4. Nekonvencionalne sajber pretnje: Dok su tradicionalne pretnje, poput ransomware-a i phishing-a, često obuhvaćene sajber osiguranjem, neke nove ili neobične pretnje možda neće biti. Na primer, napadi povezani s kvantnim računarstvom ili potpuno novim oblicima malvera možda nisu predviđeni u standardnim polisama.
 5. Troškovi prevencije i obuke: Dok osiguranje može pokriti troškove oporavka nakon napada, troškove preventivnih mera ili edukacije zaposlenih o sajber bezbednosti obično nije obuhvaćeno.
Zbog ovih i drugih potencijalnih praznina u pokriću, važno je da kompanije pažljivo prouče svoje sajber osiguranje, razumeju tačno šta je obuhvaćeno i šta nije, i razmotre dopunske mere kako bi se zaštitile od potencijalnih neobuhvaćenih rizika.

Kako do polise za sajber osiguranja?

Da biste došli do polise za sajber osiguranje, evo nekoliko ključnih koraka i razmatranja:
 1. Procena trenutne situacije: Pre nego što se obratite osiguravajućoj kompaniji, važno je da imate jasnu sliku o trenutnom stanju sajber bezbednosti u vašoj organizaciji. Ovo uključuje procenu rizika, trenutnih mera bezbednosti i potencijalnih slabih tačaka.
 2. Konsultacije sa stručnjacima: Razmotrite angažovanje sajber bezbednosnih stručnjaka koji će vam pomoći da bolje razumete rizike i preporuče najbolje prakse za poboljšanje bezbednosti vaše organizacije.
 3. Istraživanje tržišta: Postoje mnoge osiguravajuće kompanije koje nude sajber osiguranje. Važno je istražiti različite ponude, uslove i cene kako biste pronašli ono što najbolje odgovara potrebama vaše organizacije.
 4. Popunjavanje upitnika: Mnoge osiguravajuće kompanije će od vas zahtevati da popunite detaljan upitnik koji se odnosi na vašu mrežnu infrastrukturu, bezbednosne mere, trenutne protokole i druge relevantne informacije.
 5. Redovno ažuriranje: Kako se tehnologija i pretnje neprestano razvijaju, važno je redovno ažurirati svoje mere bezbednosti i komunicirati ove promene sa osiguravajućom kompanijom. Kao što ste pomenuli, neki osiguravači mogu periodično preispitivati polise, pa je važno da ostanete u skladu sa njihovim zahtevima.
 6. Edukacija i trening: Investiranje u obuku i edukaciju zaposlenih o sajber bezbednosti može pomoći u smanjenju rizika i pokazati osiguravajućim kompanijama da ste ozbiljni po pitanju bezbednosti.
 7. Razumevanje pokrića: Pažljivo pregledajte uslove polise kako biste razumeli šta tačno pokriva. Ako postoje nejasnoće ili neodređenosti, razmotrite konsultacije sa advokatom ili stručnjakom za osiguranje.
Sajber osiguranje je kompleksna oblast, ali ulaganje vremena i resursa u pravilnu zaštitu i osiguranje može značajno smanjiti potencijalne rizike i posledice sajber napada.

Sajber osiguranje: Šta nas očekuje u budućnosti?

Budućnost sajber osiguranja obećava značajne promene i inovacije u svetlu rastućih pretnji i složenosti tehnoloških ekosistema. Evo nekoliko ključnih aspekata koji bi mogli oblikovati budućnost sajber osiguranja:
 1. Personalizovane polise: Kako se osiguravajuće kompanije sve više oslanjaju na podatke i analitiku, očekuje se da će se ponude sajber osiguranja prilagođavati specifičnim potrebama i rizicima svake organizacije, što može dovesti do personalizovanih polisa.
 2. Integracija tehnologije: Tehnologija kao što su veštačka inteligencija, mašinsko učenje i blockchain mogu se koristiti za bolje identifikovanje pretnji, analizu rizika i efikasnije upravljanje polisama.
 3. Edukacija i trening: Osiguravajuće kompanije mogu ponuditi obuke i resurse za poboljšanje sajber bezbednosti svojim klijentima, s ciljem smanjenja rizika i potencijalnih isplata šteta.
 4. Povezivanje sajber osiguranja sa drugim oblicima osiguranja: Kako sajber pretnje postaju sveprisutnije, očekuje se da će sajber osiguranje postati integralni deo šireg portfelja osiguranja koji organizacije imaju.
 5. Transparentnost i odgovornost: Sa sve većom javnom svesti o značaju sajber bezbednosti, osiguravajuće kompanije će možda morati da budu transparentnije o svojim proizvodima, uslovima i praksama.
 6. Regulacija i standardizacija: S obzirom na rastući značaj sajber osiguranja, očekuje se da će regulatorna tela razviti strože standarde i smernice kako bi se osigurala veća odgovornost i transparentnost u industriji.
 7. Proaktivni pristup osiguranja: Umesto samo reaktivnog pristupa, osiguravajuće kompanije će sve više prelaziti na proaktivne strategije, pružajući klijentima alate, resurse i savete za bolju zaštitu od sajber pretnji.
Kao što smo napomenuli, budućnost sajber osiguranja neće se samo fokusirati na isplatu šteta nakon incidenata, već će težiti da postane partner u bezbednosti, pružajući vredne resurse, savete i podršku organizacijama u borbi protiv sajber pretnji. U ovom sve kompleksnijem digitalnom pejzažu, sajber osiguranje će igrati ključnu ulogu u pomoći organizacijama da ostanu otporne i bezbedne.
Osiguranje