OSIGURANJE ZAPOSLENIH OD NEZGODE: ŠTA TREBA DA ZNATE
KORISNE INFORMACIJE O OSIGURANJU ZAPOSLENIH OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA
kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja, povreda na radu, radna nesposobnost, GRAWE, Wiener osiguranje, Sava, triglav,
1316
post-template-default,single,single-post,postid-1316,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

OSIGURANJE ZAPOSLENIH OD NEZGODE: ŠTA TREBA DA ZNATE

https://zlatnastednja.rs/osiguranje/

OSIGURANJE ZAPOSLENIH OD NEZGODE: ŠTA TREBA DA ZNATE

Novi zakonski okvir postavlja jasna pravila: osiguranje zaposlenih od nezgode postaje obavezno. Ali šta ovo tačno znači za vas kao poslodavca ili zaposlenog? Kroz ovaj članak, istražićemo nove aspekte zakona, pružiti smernice za pametan izbor polise i otkriti sveobuhvatnu zaštitu koju osiguranje od nezgode može pružiti vama i vašem kolektivu.

Izmene Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu: Obaveze i odgovornosti poslodavaca

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu postavlja temelje unapređivanja i sprovođenja mera bezbednosti u radnim procesima. Ova regulativa ima ključnu ulogu u sprečavanju povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom. Pogledajmo ključne tačke izmena zakona koje su stupile na snagu u maju 2023. godine. 1. Definicija poslodavca Prema članu 4. stavu 1. tački 3) Zakona, poslodavac može biti pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje zapošljava jedno ili više lica. Bitno je napomenuti da ova odredba obuhvata različite oblike poslovanja, izuzev fizičkih lica koja posao obavljaju u domaćinstvu ili nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa propisima o poljoprivredi. 2. Obaveza osiguranja zaposlenih Članom 67. Zakona propisano je da je poslodavac dužan osigurati svoje zaposlene za slučaj povreda na radu i profesionalnih bolesti, čime obezbeđuje naknadu štete. Finansijska sredstva za ovo osiguranje padaju na teret poslodavca. 3. Kazne za neosigurane Zakon propisuje oštre kazne za poslodavce koji ne osiguravaju svoje zaposlene. Pravna lica suočavaju se s novčanim kaznama u rasponu od 1.000.000 do 1.500.000 dinara. Preduzetnici mogu biti kažnjeni od 200.000 do 400.000 dinara, dok direktori i druga odgovorna lica mogu biti kažnjena od 30.000 do 150.000 dinara. Fizičkim licima poslodavcima takođe preti novčana kazna u istom opsegu. 4. Primena Osiguranja Važno je napomenuti da zakon ne propisuje određene delatnosti na koje se primenjuje, što znači da je osiguranje od nezgoda obavezno za sve poslodavce, bez obzira na vrstu delatnosti kojom se bave. Ove izmene zakona jasno stavljaju naglasak na odgovornost poslodavaca za dobrobit svojih zaposlenih. Pogledajmo sada kako ova nova pravila utiču na sam proces osiguranja zaposlenih od nezgode.

Osiguranje zaposlenih od nezgode: Šta sve pokriva?

Osiguranje zaposlenih od nezgoda nije samo formalnost, već važan korak ka zaštiti zaposlenih i njihove budućnosti. Ali, šta tačno obuhvata ova zaštita?
 1. Osnovna Pokrića
 • Smrt usled nesrećnog slučaja: Ova komponenta pruža finansijsku podršku porodici zaposlenog u slučaju njegove tragične smrti.
 • Trajni gubitak radne sposobnosti (invaliditet): U slučaju da zaposleni pretrpi trajne povrede koje mu onemogućavaju obavljanje svakodnevnih poslova ili se vrati na radno mesto, ovo pokriće obezbeđuje finansijsku kompenzaciju.
 1. Dodatna Pokrića
Osim osnovnih pokrića, neka osiguravajuća društva nude i dodatne opcije koje dodatno štite zaposlene:
 • Prolazna nesposobnost za rad: Ukoliko zaposleni privremeno nije u stanju da radi zbog povrede, ovo pokriće obezbeđuje dnevne naknade za vreme odsustva.
 • Medicinske intervencije: Pokriva troškove lečenja i bolničke dane u slučaju povrede ili bolesti izazvane nesrećnim slučajem.
 • Lom kostiju: Posebno korisno za industrijske poslove ili poslove s povećanim rizikom od fizičkih povreda.

Šta je Nesrećni slučaj (Nezgoda)?

Nesrećni slučaj, u kontekstu osiguranja, predstavlja termin koji precizno određuje obim pokrića koje osiguravajuće kuće nude. Dok mnogi događaji mogu biti nepredvidivi, važno je razumeti šta tačno osiguranje pokriva. Nesrećni slučaj može se opisati kao iznenadni događaj koji je nezavisan od volje osiguranika i koji može rezultirati:
 • Smrću osiguranika
 • Potpunim ili delimičnim invaliditetom
 • Prolaznom nesposobnošću za rad
 • Narušenjem zdravlja koje zahteva medicinsku pomoć
Ovo može uključivati, ali nije ograničeno na:
 • Saobraćajne nesreće
 • Padove
 • Strujne udare
 • Lom kostiju
 • Ujede ili napade životinja
 • Opekotine ili izlaganje štetnim hemikalijama
Ograničenja nesrećnog slučaja Važno je napomenuti da osiguravajuće društvo neće pokriti štetu ako je nesrećni slučaj posledica prirodnih katastrofa, rata, terorističkih napada ili nemira. Takođe, ako je osiguranik bio pod uticajem alkohola ili narkotika, ili je namerno izazvao nezgodu, neće imati pravo na nadoknadu.
Pokriće van radnog vremenaI dok zaposleni imaju osiguranje tokom radnog vremena, važno je napomenuti da su pokriveni i izvan radnog mesta. To uključuje:
 • Putovanje od kuće do radnog mesta i nazad
 • Službena putovanja
 • Pokriće od 0 do 24
Dok poslodavac može odlučiti da proširi pokriće na situacije izvan radnog vremena, ovo nije obavezno. Ipak, mnoge kompanije uključuju ovu opciju kako bi dodatno podržale svoje zaposlene. Na primer, zaposleni koji se povredi baveći se sportskim aktivnostima, pod uslovom da to nije profesionalno, može biti pokriven, što dodatno naglašava važnost sveobuhvatnog osiguranja zaštite zaposlenih. U svakom slučaju, razumevanje ograničenja i mogućnosti osiguranja je ključno za pružanje adekvatne zaštite vašim zaposlenima.

Osigurana suma: Važan element u polisama osiguranja

Kada razmatramo osiguranje, često se susrećemo sa terminom “osigurana suma”, koji predstavlja srž svakog osiguranja. Ali, šta tačno znači ovaj izraz? Osigurana suma je definisani iznos koji će osigurana osoba ili njegovi naslednici primiti u slučaju nesrećnog slučaja koji je pokriven polisom. Ova suma može se isplatiti na različite načine, u zavisnosti od prirode i posledica nesreće:
 1. U slučaju smrti: Osiguranikova porodica prima odštetu koja je proporcionalna ugovorenoj osiguranoj sumi.
 2. Trajna nesposobnost za rad: Osigurana osoba prima procenat osigurane sume u skladu sa stepenom invaliditeta.
 3. Prolazna nesposobnost za rad: Ovo uključuje dnevne naknade za dane kada osigurani nije u mogućnosti da radi zbog nesrećnog slučaja.
Uticaj osigurane sume na cenu polise Kao što je logično, veća osigurana suma znači veći rizik za osiguravajuću kompaniju, što rezultira većom premijom osiguranja. Dakle, polisa sa višom osiguranom sumom obično je skuplja. Međutim, postoji i druga strana medalje: osigurane sume koje bolje odražavaju stvarnu vrednost rizika mogu podstaći radnike da se osećaju više vrednovanim i zaštićenim. Ovo može imati pozitivan efekat na radnu etiku i motivaciju, jer zaposleni znaju da njihova dobrobit ima prioritet. U zaključku, izbor osigurane sume treba pažljivo razmotriti. Dok je cena važna, treba uzeti u obzir i stvarne potrebe i očekivanja zaposlenih, kako bi se postigla prava ravnoteža između zaštite, motivacije i finansijske održivosti.

Cena osiguranja: Balans između zaštite i troška

Osiguranje zaposlenih od nesrećnih slučajeva postaje sve važniji segment poslovne strategije za mnoge organizacije. Ali kako se postaviti prema troškovima i kako osigurati najbolju zaštitu za zaposlene po razumnoj ceni? Rizičnost posla kao ključni faktor: Jedan od najvažnijih faktora koji utiče na cenu osiguranja jeste rizičnost posla kojim se radnik bavi. Na primer, poslovi koji su fizički zahtevni ili nose veći rizik od povreda često će imati više premije u poređenju sa manje rizičnim poslovima. Ovo je zato što je verovatnoća da će se nezgoda dogoditi veća u rizičnijim poslovima. Razred opasnosti i Posebno rizična zanimanja: Osiguravajuće kuće često kategorizuju zanimanja prema nivou rizika u različite razrede. Postoje posebno rizična zanimanja koja će imati i posebne premije zbog povećanog rizika. Kako do najbolje cene i ponude?
 1. Analiza potreba: Prvi korak je detaljna analiza potreba vašeg poslovanja. Razmislite o rizicima povezanim sa svakim radnim mestom i identifikujte prioritete.
 2. Uporedite ponude: Nakon što ste definisali potrebe, uporedite ponude različitih osiguravajućih kuća. Ne gledajte samo na cenu, već i na pokriće, uslove isplate i reputaciju osiguravajuće kuće.
 3. Konsultujte se sa stručnjacima: Razgovarajte sa stručnjacima u oblasti osiguranja kako biste bolje razumeli vaše opcije i mogućnosti.
 4. Prilagodite polisu: U zavisnosti od vaših potreba, možda će biti potrebno prilagoditi polisu kako biste dobili najbolji odnos cene i pokrića.
 5. Redovna revizija: Poslovni rizici se mogu menjati. Redovna revizija vašeg osiguranja pomoći će vam da ostanete zaštićeni bez prekomernih troškova.
Zaključak: Iako postoji mnogo faktora koji utiču na cenu osiguranja, pažljivo planiranje i analiza mogu vam pomoći da osigurate adekvatnu zaštitu za vaše zaposlene po razumnoj ceni. Ključ je u ravnoteži između zaštite i troškova, kako biste obezbedili sigurno radno okruženje za vaše zaposlene bez opterećenja za vaš budžet.
Osiguranje